اخرین محصولات ثبت شده

نمونه سوال درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه پیام نور ( جدید )

دانلود نمونه سوال درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه پیام نور ( جدید )،با فرمت PDF و در 5 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت ا...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس مدار الکتریکی 1 رشته مهندسی نرم افزار دانشگاه پیام نور ( جدید )

دانلود نمونه سوال درس مدار الکتریکی 1 رشته مهندسی نرم افزار دانشگاه پیام نور ( جدید )، با فرمت PDF و در 5 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه پیام نور ( جدید )

دانلود نمونه سوال درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه پیام نور ( جدید )،با فرمت PDF و در 8 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت ا...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت رشته بازرگانی و حسابداری دانشگاه پیام نور ( جدید )

دانلود نمونه سوال درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت رشته بازرگانی و دولتی و حسابداری و صنعتی دانشگاه پیام نور ( جدید ) ،با فرمت PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کت...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه پیام نور ( جدید )

دانلود نمونه سوال درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه پیام نور ( جدید )،با فرمت PDF و در xxxxxxxxxxxxx صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس متون زبان خارجه در برنامه ریزی آموزشی رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور ( جدید )

دانلود نمونه سوال درس متون زبان خارجه در برنامه ریزی آموزشی و درسی رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور ( جدید ) ،با فرمت PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نو...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس روانشناسی تربیتی رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور ( جدید )

دانلود نمونه سوال درس روانشناسی تربیتی رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور ( جدید ) ،با فرمت PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاد...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس کلیله و دمنه 1 و 2 و چهار مقاله رشته ادبیات فارسی (دبیری) دانشگاه پیام نور ( جدید )

دانلود نمونه سوال درس کلیله و دمنه 1 و 2 و چهار مقاله رشته زبان و ادبیات فارسی (دبیری) دانشگاه پیام نور ( جدید ) ،با فرمت PDF و در 6 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس حافظ 2 رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور ( جدید )

دانلود نمونه سوال درس حافظ 2 رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور ( جدید ) ،با فرمت PDF و در 7 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس جامعه شناسی عمومی رشته حسابداری و علوم سیاسی و روانشناسی دانشگاه پیام نور ( جدید )

دانلود نمونه سوال درس جامعه شناسی عمومی رشته حسابداری و علوم سیاسی و روانشناسی دانشگاه پیام نور ( جدید ) ،با فرمت PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته ش...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس اصول حسابداری 2 رشته حسابداری و مدیریت و اقتصاد دانشگاه پیام نور ( جدید )

دانلود نمونه سوال درس اصول حسابداری 2 رشته حسابداری و مدیریت و اقتصاد دانشگاه پیام نور ( جدید ) ،با فرمت PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.من...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس اصول حسابداری 2 رشته حسابداری و مدیریت دولتی و بازرگانی دانشگاه پیام نور ( جدید )

دانلود نمونه سوال درس اصول حسابداری 2 رشته حسابداری و مدیریت دولتی و بازرگانی دانشگاه پیام نور ( جدید ) ،با فرمت PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شد...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل